Referenser

Reposator AB är ett materialhanteringsföretag med specialiserad inriktning på arkiv-, lager- och förrådsinredning i begagnat utförande. Vi både köper och säljer, bistår med flytt samt utför montage och demontering.

Släng inte!

Är ert företag på väg att flytta, expandera eller minska ytorna? Har era inventarier några år på nacken?

Ring oss, så lägger vi ett bud!
Reposator AB skänker nytt värde åt redan avskrivna produkter.