Vi tar vårt ansvar

Vår Miljöpolicy

Reposator AB arbetar med handel av arkiv samt lager- och förrådsinredningar i begagnat utförande. Vi är inget producerande eller tillverkande företag och omfattas således inte av producentansvaret.

Reposator AB distribuerar, lagerhåller, köper/säljer och utför montage av produkter inom ovanstående produktkategori. Vi kör endast med miljögodkända fordon och undviker onödigt emballage vid transport. Vid större transporter anlitas enbart åkerier med tydlig miljöpolicy.

Genom vår hantering och vårt tillvaratagande av begagnad arkiv-, lager- och förrådsinredning, försöker vi minska belastningen på miljön genom minskad skogsavverkning samt därigenom minskad energiåtgång och reducering av miljöpåverkade utsläpp i samtliga produktionsled. Vid demontering av arkiv tillvaratas och återanvänds skruvar, muttrar och pallvirke.

Allt återanvänds

Inget av de material vi hanterar destrueras. Allt återanvänds! De hyllor vi bedömer sakna kommersiellt värde på grund av grovt slitage, ålder med mera säljer vi till specialsnickerier. De uppskattar virkets torrhet eftersom virket på brädgårdar har för hög fuktighet till deras ändamål.

Reposator AB:s namn kommer från det engelska ordet reposit/reposess, det vill säga återvinna/återtaga.

Släng inte!

Är ert företag på väg att flytta, expandera eller minska ytorna? Har era inventarier några år på nacken?

Ring oss, så lägger vi ett bud!
Reposator AB skänker nytt värde åt redan avskrivna produkter.